Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem vị trí, xếp hạng điểm thi Đại Học Nội Vụ năm 2015

Xem vị trí Xếp hạng trường Đại Học Nội Vụ

Bạn nhập Số báo danh (VD : BKA123456)

Nhập số báo danh

Thống kê nhanh: Xếp hạng năm 2015

Bấm để xem: Xếp hạng năm 2015
174 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2016

Xem vị trí xếp hạng của trường Đại Học Nội Vụ bằng cách nhập Họ tên hoặc Số báo danh của bạn trên Diemthi.tuyensinh247.com