Điểm nguyện vọng 2 Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DDC gửi 8712

Điểm NV2 Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Điểm NV2 Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014.


Mã trường: DDC
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 60 10
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 42 10
3 C510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A, A1 30 11
4 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 62 10
5 C510302 Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông A, A1 77 10
6 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A, A1 92 10
7 C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A, A1 110 10
8 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A, A1 79 10
9 C510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A 74 10 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 74
10 C510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học B 74 11 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 74
11 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 73 10 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 73
12 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 73 11 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 73
13 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 91 10
14 C540102 Công nghệ thực phẩm A 41 10 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 41
15 C540102 Công nghệ thực phẩm B 41 11 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 41
16 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 54 10
17 C510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc A, A1,V 71 10
18 C580302 Quản lý xây dựng A, A1 45 10
19 C420201 Công nghệ sinh học A 68 10 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 68
20 C420201 Công nghệ sinh học B 68 11 Tổng chỉ tiêu 2 khối A, B là 68
21 C340405 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D1 87 10
22 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A,A1 0 10 Liên thông trung cấp lên cao đẳng
23 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 0 10 Liên thông trung cấp lên cao đẳng
24 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A,A1 0 10 Liên thông trung cấp lên cao đẳng
25 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 0 10 Liên thông trung cấp lên cao đẳng
26 C510302 Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông A,A1 0 10 Liên thông trung cấp lên cao đẳng
27 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A,A1 0 10 Liên thông trung cấp lên cao đẳng
28 C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A,A1 0 10 Liên thông trung cấp lên cao đẳng

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DDC gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Khoa Cong Nghe – Dai Hoc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng.