Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NLS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014.


Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 16 40
2 D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A, A1 16 40
3 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 16 40
4 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 16 40
5 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1 17 40
6 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 16 40
7 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản A,A1 16 40 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40
8 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản B 17 40 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40
9 D620201 Lâm nghiệp A,A1 16 50 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
10 D620201 Lâm nghiệp B 17 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
11 D620105 Chăn nuôi A,A1 16 40 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40
12 D620105 Chăn nuôi B 17 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40
13 D440301 Khoa học môi trường A,A1 16 50 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
14 D440301 Khoa học môi trường B 17 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
15 D620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 16 40 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40
16 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 17 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40
17 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A,A1 16 50 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
18 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 17 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
19 D310501 Bản đô học A,A1 16 55 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 55
20 D310501 Bản đô học D1 17 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 55
21 D310101 Kinh tế A, D1 17 40
22 D340101 Quản trị kinh doanh A, D1 17 35
23 D620114 Kinh doanh nông nghiệp A, D1 16 50
24 D620116 Phát triển nông thôn A, D1 16 50
25 D340301 Kế toán A, D1 17 35

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NLS gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Nong Lam TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nông Lâm TPHCM.