Điểm nguyện vọng 2 Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DFA gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh năm 2014

Điểm NV2 Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh năm 2014.


Mã trường: DFA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340301 Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán công; Kế toán doanh nghiệp) A, A1, D1 14 430
2 D340302 Kiểm toán A, A1, D1 13 50
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1 13 250
4 D340201 Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Thẩm đinh giá. A,A1,D1 13 50
5 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 13 180
6 D340405 Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Tin học - Kế toán). A, A1, D1 13 80
7 C340301 - Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp). A, A1, D1 10 100

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DFA gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Tai chinh Quan tri kinh doanh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh.