Điểm nguyện vọng 2 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DMT gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014

Điểm NV2 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014.


Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C440221 Khí tượng học A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
2 C440221 Khí tượng học B 11 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
3 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1 10 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
4 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
5 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A, A1 10 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
6 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa B 11 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
7 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước A, A1 10 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
8 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước B 11 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
9 C850103 Quản lý đất đai A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
10 C850103 Quản lý đất đai B 11 30 Tổng các khối lấy 30 chỉ tiêu
11 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 25 Tổng các khối lấy 25 chỉ tiêu
12 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất B 11 25 Tổng các khối lấy 25 chỉ tiêu
13 C340301 Kế toán A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30
14 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DMT gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội.