Điểm nguyện vọng 2 Đại học Tân Trào năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tân Trào năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) TQU gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Tân Trào năm 2014

Điểm NV2 Đại học Tân Trào năm 2014.


Mã trường: TQU
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D620110 Khoa học cây trồng A 13 0
2 D620110 Khoa học cây trồng B 14 0
3 D850103 Quản lý đất đai A 13 0
4 D850103 Quản lý đất đai B 14 0
5 D850103 Quản lý đất đai A1 13 0
6 D440301 Khoa học môi trường A 13 0
7 D440301 Khoa học môi trường B 14 0
8 D440301 Khoa học môi trường A1 13 0
9 D620105 Chăn nuôi A 13 0
10 D620105 Chăn nuôi B 14 0
11 D220330 Văn học C 13 0
12 D440102 Vật lý A 13 0
13 D440102 Vật lý A1 13 0
14 D140202 Giáo dục Tiểu học A 13 0
15 D140202 Giáo dục Tiểu học A1 13 0
16 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 13 0
17 C140201 Giáo dục Mầm non M 16 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
18 C140202 Giáo dục Tiểu học A 10 0
19 C140202 Giáo dục Tiểu học C 10 0
20 C140202 Giáo dục Tiểu học A1 10 0
21 C140202 Giáo dục Tiểu học D 10 0
22 C140209 Sư phạm Toán A 10 0
23 C140209 Sư phạm Toán A1 10 0
24 C140210 Sư phạm Tin A 10 0
25 C140210 Sư phạm Tin A1 10 0
26 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 10 0
27 C140218 Sư phạm Lịch sử C 10 0
28 C140219 Sư phạm Địa lý C 10 0
29 C140219 Sư phạm Địa lý A 10 0
30 C140219 Sư phạm Địa lý A1 10 0
31 C220201 Tiếng Anh D1 10 0
32 C220342 Quản lý văn hóa C 10 0
33 C220342 Quản lý văn hóa D 10 0
34 C340301 Kế toán A 10 0
35 C340301 Kế toán A1 10 0
36 C620110 Khoa học cây trồng B 11 0
37 C620110 Khoa học cây trồng A 10 0
38 C850103 Quản lý đất đai A 10 0
39 C850103 Quản lý đất đai B 11 0
40 C850103 Quản lý đất đai A1 10 0
41 C140213 Sư phạm Sinh học B 11 0
42 C140212 Sư phạm Hóa học A 10 0
43 C140212 Sư phạm Hóa học B 11 0
44 C140211 Sư phạm Vật lý A 10 0
45 C140211 Sư phạm Vật lý A1 10 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tân Trào năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) TQU gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Tan Trao nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Tân Trào.