Điểm nguyện vọng 2 Đại học Thủ Dầu Một năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) TDM gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Thủ Dầu Một năm 2014

Điểm NV2 Đại học Thủ Dầu Một năm 2014.


Mã trường: TDM
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D580208 Kĩ thuật xây dựng A, A1 13 30
2 D580102 Kiến trúc V 13.5 25
3 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị V, A, A1 13 25
4 D440301 Khoa học môi trường A, A1 15.5 20 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 20
5 D440301 Khoa học môi trường B 16.5 20 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 20
6 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A, A1 16 15 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 15
7 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 17 15 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 15
8 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A, A1 14 15
9 D380101 Luật A,A1,C,D1 17 30
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 14 35
11 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 16 20
12 D340301 Kế toán A, A1, D1 15 20
13 D510601 Quản lí Công nghiệp A, A1 13 29
14 D480103 Kĩ thuật phần mềm A, A1 13 35
15 D480104 Hệ thống thông tin A , A1 13 35
16 D440112 Hóa học A 16 15 Tổng chỉ tiêu khối A,B là 15
17 D440112 Hóa học B 17 15 Tổng chỉ tiêu khối A,B là 15
18 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 16 25
19 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1, D4 13 35
20 D760101 Công tác Xã hội C, D1 13 35
21 D140101 Giáo dục học A,A1,C,D1 13 30
22 D140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 18 15
23 D140201 Giáo dục Mầm non M 15 28
24 D140217 Sư phạm Ngữ văn C, D1 14 25
25 D140218 Sư phạm Lịch sử C, D1 13 40
26 C340301 Kế toán A, A1, D1 11.5 0 cao đẳng
27 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 11.5 0 cao đẳng
28 C760101 Công tác xã hội C, D1 11.5 0 cao đẳng
29 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 11.5 0 cao đẳng
30 C140201 Giáo dục Mầm non M 13 0 cao đẳng
31 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 14.5 0 cao đẳng
32 C140209 Sư phạm Toán học A, A1 15 0 cao đẳng
33 C140211 Sư phạm Vật lí A, A1 11.5 0 cao đẳng
34 C140213 Sư phạm Sinh học B 11.5 0 cao đẳng
35 C140219 Sư phạm Địa lí C 11.5 0 cao đẳng

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) TDM gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Thu Dau Mot nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Thủ Dầu Một.