Điểm nguyện vọng 3 Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DTU gửi 8712

Điểm NV3 Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.


Mã trường: DTU
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Cơ khí chế tạo máy A,A1,D1 10 0
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1,D1 10 0
3 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10 0
4 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng: Xây dựng dân dụng và công nghiệp A,A1,D1 10 0
5 C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông: Xây dựng cầu đường A,A1,D1 10 0
6 C340301 Kế toán A,A1,D1 10 0
7 C340302 Kiểm toán: Kế toán – Kiểm toán A,A1,D1 10 0
8 C340101 Quản trị kinh doanh A 10 0
9 C340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1,D1 10 0
10 C580302 Quản lý xây dựng: Kinh tế xây dựng A,A1,D1 10 0
11 C620110 Khoa học cây trồng: Trồng trọt A,A1,D1 10 0
12 C620110 Khoa học cây trồng: Trồng trọt B 11 0
13 C640201 Dịch vụ Thú y: Thú y A,A1,D1 10 0
14 C640201 Dịch vụ Thú y: Thú y B 11 0
15 C850103 Quản lý đất đai: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường A,A1,D1 10 0
16 C850103 Quản lý đất đai: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường B 11 0
17 C850101 Quản lý môi trường A,A1,D1 10 0
18 C850101 Quản lý môi trường B 11 0
19 C140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật  Điện A,A1,D1 10 0
20 C140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật  Điện B 11 0

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DTU gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Cao Dang Kinh Te – Ky Thuat – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247