Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Hàng Hải năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Hàng Hải năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) HHA gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Hàng Hải năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Hàng Hải năm 2014.


Mã trường: HHA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Hàng Hải năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) HHA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Hang Hai nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Hàng Hải.

Trường Cao đẳng Quốc Tế BTEC FPT
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC