Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) HCN gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) năm 2014.


Mã trường: HCN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) HCN gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Ky Thuat - Hau Can Cong An Nhan Dan ( Phia Nam ) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ).

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC