Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DHL gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014.


Mã trường: DHL
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DHL gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2016

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Nong Lam – Dai Hoc Hue nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế.

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC