Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Phú Yên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Phú Yên năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DPY gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Phú Yên năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Phú Yên năm 2014.


Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thôngtin A, A1 13 10
2 D480201 Công nghệ thôngtin D1 13 5
3 D220330 Văn học C 13 15
4 D220330 Văn học D1 13 10
5 D420201 Sinh học A 13 10
6 Sinh học B 14 10
7 D440112 Hóa học A, A1 13.5 5
8 Hóa học B 14 5
9 C480202 Tin học ứng dụng A, A1 10 15
10 Tin học ứng dụng D1 10 10
11 C620105 Chăn nuôi A,A1 10 15
12 Chăn nuôi B 11 10
13 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10 15
14 Lâm nghiệp B 11 10
15 C340301 Kế toán A,A1 10 10
16 C340301 Kế toán D1 10 5
17 C340101 Quản trị kinhdoanh A,A1 10 15
18 C340101 Quản trị kinhdoanh D1 10 10
19 C340101 Công nghệ kỹthuật điện, điện tử A, A1 10 15
20 C340101 Công nghệ kỹthuật điện, điện tử A, A1 0 0
21 C510301 Công nghệ kỹthuật điện, điện tử D1 10 10
22 C510301 Việt Nam học(Chuyên ngànhVăn hóa – Du lịch) C 10 10
23 C220113 Việt Nam học(Chuyên ngànhVăn hóa – Du lịch) D1 10 5

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Phú Yên năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DPY gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Phu Yen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Phú Yên.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247