Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DDS gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014.


Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D440217 Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) A 18.5 0
2 D310401 Tâm lý học C 14 0
3 D310401 Tâm lý học B 16.5 0
4 D220330 Văn học D1 15.5 0
5 D220330 Văn học C 14 0
6 D420201 Công nghệ sinh học(Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) B 17.5 0
7 D850101 Quản lý tài nguyên - Môi trường B 16.5 0
8 D440301 Khoa học môi trường(Chuyên ngành Quản lý môi trường) A 18.5 0
9 D440102 Vật lý học A 18.5 0
10 D440112 Hoá học (Chuyên ngành Phân tích môi trường) A 18.5 0
11 D480201 Công nghệ thông tin A1 17.5 0
12 D480201 Công nghệ thông tin A 18.5 0
13 D460112 Toán ứng dụng A1 17.5 0
14 D460112 Toán ứng dụng A 18.5 0
15 D310501 Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) C 14 0
16 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) C 14 0
17 D220340 Văn hóa học C 14 0
18 D220340 Văn hóa học D1 15.5 0
19 D320101 Báo chí C 14 0
20 D320101 Báo chí D1 15.5 0

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DDS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Su Pham – Dai Hoc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247