Điểm nguyện vọng 3 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DTM gửi 8712

Điểm NV3 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm 2014.


Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 15.5 30 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
2 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 16.5 30 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
3 D850103 Quản lý đất đai A,A1 15 30 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,B,D là 30
4 D850103 Quản lý đất đai B 16 30 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,B,D là 30
5 D850103 Quản lý đất đai D1 15.5 30 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,B,D là 30
6 D440201 Địa chất học A,A1 13 100 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 100
7 D440201 Địa chất học B 14 100 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 100

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DTM gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247