Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) VHS gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2014.


Mã trường: VHS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C320202 Khoa học thư viện C 10 30 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 30
2 C320202 Khoa học thư viện D1 10 30 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 30
3 C320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C 11 40 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 40
4 C320402 Kinh doanh xuất bản phẩm D1 10.5 40 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 40

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) VHS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Van Hoa TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Văn Hóa TPHCM.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247