Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DYD gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2014.


Mã trường: DYD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 13 0 Đối với th
2 D440301 Khoa học môi trường A, A1 13 0
3 D440301 Khoa học môi trường B 14 0
4 D420201 Công nghệ sinh học A, A1 13 0
5 D420201 Công nghệ sinh học B 14 0
6 D720501 Điều dưỡng B 14 0
7 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1,C,D1 13 0
8 D580102 Kiến trúc V 10 0
9 D210405 Thiết kế nội thất V, H 10 0
10 D220201 Ngôn ngữ Anh A1, D1 13 0
11 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 0
12 C720501 Điều dưỡng B 11 0

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DYD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Yersin Da Lat nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Yersin Đà Lạt.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247