Điểm nguyện vọng 3 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DTM gửi 8712

Điểm NV3 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2014

Tra cứu điểm NV3 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2014.


Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 15.5 30 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
2 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 16.5 30 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
3 D850103 Quản lý đất đai A,A1 15 30 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,B,D là 30
4 D850103 Quản lý đất đai B 16 30 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,B,D là 30
5 D850103 Quản lý đất đai D1 15.5 30 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,B,D là 30
6 D440201 Địa chất học A,A1 13 100 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 100
7 D440201 Địa chất học B 14 100 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 100

Đăng ký nhận điểm NV3 trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DTM gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 3 truong DH Tai Nguyen moi truong TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!