Đại học Tài Chính Kế Toán - DKQ

Xem thông tin khác của trường Đại học Tài Chính Kế Toán

Mã trường: DKQ

Tên tiếng Anh: University of Finance and Accountancy (UFA)

Năm thành lập: 1976

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính

Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.tckt.edu.vn

  Bảng 3.1: Tổ hợp xét tuyển các ngành tuyển sinh tại cơ sở chính

              TT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

đại học

Tổ hợp bài thi/môn thiTHPT

hoặc môn học trong học bạ lớp 12 THPT

1

Quản trị kinh doanh

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị Marketing

+ Quản trị khách sạn và du lịch

7340101

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

2

Kinh doanh quốc tế

+ Kinh doanh quốc tế

7340120 

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

3

Tài chính -  Ngân hàng

+ Tài chính công

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Ngân hàng

7340201

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

4

Kế  toán

+ Kế toán Nhà nước

+ Kế toán doanh nghiệp

7340301

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

5

Kiểm toán

+ Kiểm toán

7340302

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

6

Luật Kinh tế

+ Luật kinh tế

7380107

A00: Toán - Vật lý -Hóa học

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

C00: Ngữ văn- Lịch sử - Địa lý

C15: Ngữ văn - Toán - Khoa học xã hội

 

Bảng 3.2: Tổ hợp xét tuyển các ngành tuyển sinh tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế

              TT

Ngành, chuyên ngànhđào tạo

Mã ngành

Tổ hợp bài thi/môn thiTHPT

hoặc môn học trong học bạ lớp 12 THPT

1

Quản trị kinh doanh

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị Marketing

+ Quản trị khách sạn và du lịch

7340101

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

2

Kinh doanh quốc tế

+ Kinh doanh quốc tế

7340120 

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

3

Tài chính - Ngân hàng

+ Tài chính công

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Ngân hàng

7340201

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

4

Kế toán

+ Kế toán Nhà nước

+ Kế toán doanh nghiệp

7340301

A00: Toán - Vật lý - Hóa học

A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

A16:Toán - Ngữ văn - Khoa học tự nhiên

5

Luật Kinh tế

+ Luật kinh tế

7380107

A00: Toán - Vật lý -Hóa học

D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh

C00: Ngữ văn- Lịch sử - Địa lý

C15: Ngữ văn - Toán - Khoa học xã hội

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!