Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng - DDI

Xem thông tin khác của trường Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DDI

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Quản trị kinh doanh 7340101 55 25 A00 A01 D01 D90
1.2
Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 55 25 A00 A01 D01 D90
1.3
Công nghệ thông tin 7480201 170 70 A00 A01 D01 D90
1.4
Công nghệ thông tin (đặc thù) 7480201DT 70 30 A00 A01 D01 D90
           


2.1. Đối tượng tuyển sinh: - Thí sinh dự thi THPT năm 2018 và tốt nghiệp THPT năm 2018;
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018: dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 và có môn thi/ bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển;
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Phạm vi tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Tất cả các ngành đều xét tuyển theo 2 phương thức:
- Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;
- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, được tính như sau:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển + điểm ưu tiên
Trong đó điểm môn dùng để xét tuyển = điểm trung bình học kỳ I và kỳ II của năm lớp 12.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..