Thủ khoa trường Cao Đẳng Sơn La năm 2014

Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Sơn La chi tiết phía dưới

Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Sơn LaĐiểm chuẩn Cao Đẳng Sơn La và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Sơn La

Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Sơn La 2014

Top 10 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi cao nhất trường

Mã trường: C14
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng điểm
1 132 Vũ Hương Giang 01/04/1996 A 20.75
2 413 Quàng Văn Sơn 04/03/1996 A 19.75
3 318 Bạc Cầm Nhất 10/10/1996 A 17.75
4 250 Tòng Văn Long 18/09/1995 A 17.25
5 536 Lò Văn Trọng 26/11/1995 A 17.25
6 457 Tòng Thị Phương Thảo 21/10/1996 A 16.5
7 493 Đinh Thị Thuận 26/11/1996 A 16.5
8 566 Vàng A Vanh 09/02/1996 A 16
9 418 Vừ Thị Sua 16/03/1996 A 16
10 342 Vàng A Páo 10/05/1996 A 16
11 7 Tòng Thị Duyên 03/10/1996 A1 16
12 23 Phàng A Lâu 24/12/1995 A1 15.25
13 5 Cà Văn Diện 18/01/1996 A1 14
14 3 Cà Văn Cuờng 09/07/1996 A1 13.5
15 21 Lò Thị Lan 24/09/1994 A1 13
16 32 Nông Khánh Toàn 02/12/1996 A1 12.75
17 35 Lò Thị Trinh 04/01/1996 A1 12.75
18 42 Lò Thị Yên 08/05/1996 A1 12.5
19 19 Quàng Văn Khởi 16/06/1995 A1 12.25
20 47 Cà Thị Thủy 05/10/1995 A1 12.25
21 77 Lò Văn Đức 30/06/1996 B 16.75
22 124 Lò Văn Hùng 05/10/1995 B 14.5
23 312 Lò Thị Thủy 08/12/1996 B 14.25
24 92 Lò Thị Hậu 02/04/1995 B 13.5
25 368 Nguyễn Thị Yến 28/06/1996 B 13.25
26 44 Lý Hừ De 16/09/1996 B 12.5
27 9 Trần Thị ánh 03/08/1995 B 11.75
28 438 Lê Thị Hoa Linh 18/09/1996 B 11.5
29 193 Quàng Văn Nghĩa 13/01/1996 B 11
30 119 Tòng Thị Huệ 24/06/1995 B 11
31 295 Lường Thị Hằng 18/02/1995 C 22.75
32 345 Bùi Thị Hồng 21/03/1996 C 21.75
33 1152 Phạm Thị Phương Thảo 30/11/1995 C 21.5
34 63 Lèo Thị Chiêm 05/04/1996 C 21
35 782 Lò Thị Sưa 20/01/1996 C 21
36 954 Vũ Thị Trang 16/08/1996 C 20.75
37 754 Tòng Thị Sim 07/06/1996 C 20.75
38 337 Tòng Thị Hỏa 15/06/1996 C 20.25
39 104 Ly A Của 15/04/1996 C 20
40 1204 Và Bả Pó 20/03/1995 C 20
41 16 Thào Thị Hoàng 10/02/1996 D1 13
42 34 Giàng A Dủa 26/03/1995 D1 12.75
43 38 Trương Thanh Huyền 31/05/1995 D1 12.75
44 25 Lò Văn Sinh 09/10/1996 D1 12
45 5 Vừ Thị Chứ 26/04/1996 D1 11.5
46 1 Nguyễn Thị Huyền Anh 06/06/1996 D1 11.25
47 33 Lường Văn Thoát 27/12/1996 D1 11
48 15 Tòng Thị Hoa 08/02/1996 D1 10.5
49 23 Quàng Thị Nhất 07/07/1996 D1 10.5
50 31 Đinh Thị Uổn 26/11/1996 D1 10.5
51 52 Hoàng Thị Hạnh 07/01/1995 M 19.5
52 5 Vì Thị Ân 16/11/1996 M 17.75
53 47 Hoàng Thị Hạnh 05/10/1995 M 16.75
54 15 Quàng Thị Châu 07/03/1995 M 16.5
55 169 Trần Thị Quỳnh Trang 13/01/1995 M 16.25
56 3 Nguyễn Thị Mai Anh 28/08/1995 M 16.25
57 23 Tòng Thị Chuyên 27/07/1996 M 16.25
58 155 Quàng Thị Thúy 24/07/1995 M 15.75
59 88 Bạc Thị Lượng 11/01/1996 M 15.5
60 171 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/08/1996 M 15.5
61 20 Tếnh Láo Sinh 18/03/1993 T 14.75
62 23 Hoàng Văn Thắng 11/11/1993 T 13.5
63 32 Phàng A Thái 03/09/1996 T 13.5
64 11 Giàng A Hồng 15/07/1996 T 13.25
65 12 Quàng Văn Lập 06/09/1995 T 13.25
66 221 Sồng A Phong 20/02/1996 T 13
67 358 Giàng A Vả 06/11/1988 T 12.75
68 7 Hoàng Ngọc Hà 09/11/1995 T 12.5
69 29 Nguyễn Thanh Tùng 27/08/1994 T 12.5
70 31 Lìa Lao Dũng 09/09/1993 T 12.5

Thống kê nhanh: Thủ khoa năm 2014

Bấm để xem: Thủ khoa năm 2014
338 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Sơn La năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Sơn La.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247