Thủ khoa trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên năm 2014

Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên chi tiết phía dưới

Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Sư Phạm Điện BiênĐiểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên

Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên 2014

Top 10 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi cao nhất trường

Mã trường: C62
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng điểm
1 89 Lê Hồng Phượng 18/06/1996 A 29.25
2 139 Thào A Vừ 12/07/1996 A 21.5
3 62 Phạm Thị Lệ 17/08/1996 A 20.25
4 38 Nguyễn Thị Hằng 26/01/1996 A 19.5
5 44 Nguyễn Đình Hoài 05/05/1996 A 17.5
6 115 Cà Văn Thời 19/03/1995 A 17.5
7 2 Lò Văn Biên 23/10/1996 A 17.25
8 146 Phạm Hải Yến 23/03/1996 A 16.75
9 140 Thào A Vừ 05/07/1996 A 16.75
10 142 Nguyễn Thị Xoan 27/10/1995 A 16.75
11 183 Tòng Thị Hiền 05/08/1996 B 20.75
12 247 Hoàng Thị Thúy 01/09/1996 B 20.75
13 221 Lầu Thị Pà 25/08/1996 B 18
14 195 Đoàn Thị Hường 05/11/1995 B 15
15 206 Vàng Lão Lù 20/03/1996 B 14.75
16 268 Trần Thị Hải Yến 29/06/1995 B 14.5
17 159 Thào Thị Chứ 08/08/1995 B 13.75
18 169 Nguyễn Thị Duyên 08/06/1996 B 13.75
19 147 Tống Thị Thúy An 17/04/1996 B 13.5
20 248 Cà Văn Thủy 12/11/1995 B 12.75
21 580 Vì Thị Thảo 08/03/1996 C 19.75
22 441 Hờ Thị Lia 25/02/1996 C 19.5
23 387 Giàng Thị Hoa 25/05/1996 C 19
24 269 Quàng Văn Anh 24/10/1996 C 19
25 591 Lò Thị Thêm 08/08/1996 C 18.5
26 522 Lường Thị Thuý Phượng 27/04/1995 C 18.25
27 525 Lỳ Xè Po 23/08/1996 C 18.25
28 388 Quàng Thị Hoa 09/09/1996 C 18.25
29 654 Thào Thị Tùng 20/04/1996 C 18.25
30 410 Quàng Thị Hương 13/01/1996 C 18
31 720 Thào A Thu 02/02/1996 D1 19.75
32 695 Nguyễn Thị Dung 04/03/1996 D1 19.25
33 715 Lầu A Sình 14/03/1995 D1 18.75
34 689 Lù Thị Chinh 12/04/1996 D1 16.5
35 693 Ngô Thị Dung 05/09/1996 D1 15.75
36 705 Lò Thúy Hương 21/09/1996 D1 15.75
37 712 Lò Phương Ngân 05/09/1996 D1 15.25
38 709 Lò Thị Mai 07/07/1996 D1 15
39 706 Lò Văn Khoa 23/03/1996 D1 14.5
40 719 Tòng Thị Thảo 06/03/1996 D1 14.5
41 946 Phạm Thị Na 29/06/1996 M 22.25
42 913 Lò Thị Thảo Linh 28/02/1996 M 21.75
43 920 Đỗ Thị Lương 08/06/1996 M 21.75
44 766 Lý Thị Dậu 10/10/1994 M 21.25
45 817 Trần Thu Hạnh 29/01/1996 M 21.25
46 923 Lành Thảo Ly 15/09/1996 M 21
47 934 Lò Thị Mai 20/07/1996 M 21
48 978 Lò Thị Oanh 25/06/1996 M 21
49 993 Đoàn Thị Phượng 24/08/1996 M 20.5
50 1057 Cà Thị Thời 30/07/1996 M 20.25

Thống kê nhanh: Thủ khoa năm 2014

Bấm để xem: Thủ khoa năm 2014
338 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247