Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Hồng Đức

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Hồng Đức

Mã trường: HDT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140211 ĐH Sư phạm Lý (CLC) A00, A01, A02, C01 24.00
2 7140209 ĐH Sư phạm Toán (CLC) A00, A01, A02, D07 24.00
3 7140202 ĐHGD Tiểu học A00, C00, D01, M00 19.95
4 7140219 ĐHSP Địa lý A00, C00, C04, C20 17.00
5 7140213 ĐHSP Hóa học A00, B00, D07 17.00
6 7140209 ĐHSP Toán A00, A01, A02, D07 17.00
7 7140211 ĐHSP Vật lý A00, A01, A02, C01 17.00
8 5140202 CĐGD Tiểu học A00, C00, D01, M00 15.00 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
9 5140219 CĐSP Địa lý A00, C00, C04, C20 15.00 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
10 5140213 CĐSP Hóa học A00, B00, D07 15.00 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
11 5140211 CĐSP Vật lý A00, A01, A02, C01 15.00 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
12 5140209 CĐSP Toán A00, A01, A02, D07 15.00 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2019

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Hồng Đức để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Cao đẳng Quốc Tế BTEC FPT
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC