Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 402 Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) A00, A01, D01 23.60
2 7340120 408 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01 23.50
3 7310106 402C Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) A00, A01, D01 23.15
4 7340120 408C Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) A00, A01, D01 23.00
5 7340115 410 Marketing A00, A01, D01 23.00
6 7340101 407 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 22.60
7 7340122 411 Thương mại điện tử A00, A01, D01 22.50
8 7340115 410C Marketing (chất lượng cao) A00, A01, D01 22.30
9 7380107 502 Luật thương mại quốc tế A00, A01, D01 22.00
10 7340302 409 Kiêm toán A00, A01, D01 22.00
11 7340120 408CA Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 22.00
12 7380107 502C Luật thương mại quốc tế (chất lượng cao) A00, A01, D01 21.75
13 7340301 405 Ke toán A00, A01, D01 21.75
14 7380107 501 Luật kinh doanh A00, A01, D01 21.50
15 7310101 401 Kinh tế (Kinh tế học) A00, A01, D01 21.50
16 7340101 407C Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) A00, A01, D01 21.40
17 7340405 406 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01 21.25
18 7340122 411C Thương mại điện tử (chất lượng cao) A00, A01, D01 21.20
19 7380107 501C Luật kinh doanh (chất lượng cao) A00, A01, D01 21.00
20 7340302 409C Kiêm toán ( chất lượng cao) A00, A01, D01 21.00
21 7340201 404 T ài chính - Ngân hàng A00, A01, D01 20.50
22 7310101 403 Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) A00, A01, D01 20.50
23 7340301 405C Ke toán (chất lượng cao) A00, A01, D01 20.40
24 7340101 407CA Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 20.25
25 7340405 406C Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) A00, A01, D01 20.15
26 7340201 404C Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao) A00, A01, D01 19.75
27 7340301 405CA Ke toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 19.25
28 7380101 504 Luật Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01 19.00
29 7380101 503C Luật dân sự (chất lượng cao) A00, A01, D01 19.00
30 7380101 503 Luật dân sự A00, A01, D01 19.00
31 7310101 403C Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) A00, A01, D01 19.00
32 7310101 401C Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) A00, A01, D01 19.00
33 7340201 404CA Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 18.75
34 7380101 504C Luật Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao) A00, A01, D01 18.50
35 7340201 404 BT Tài chính - Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Ben Tre) A00, A01, D01 18.50
36 7310101 403 BT Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Ben Tre) A00, A01, D01 18.50
37 7310108 413 Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) A00, A01, D01 18.00

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Cao đẳng Quốc Tế BTEC FPT
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC