Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 529 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và Quản lý C15 21.40 0
2 527 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế C15 21.25 0
3 528 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) C15 21.00 0
4 529 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và Quản lý D01; R22 20.65 0
5 527 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế D01; R22 20.50 0
6 528 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) D01; R22 20.25 0
7 529 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và Quản lý A16 19.90 0
8 527 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế A16 19.25 0
9 528 Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) A16 19.00 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2018

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!