Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHI
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 CN1 Công nghệ thông tin A00 2019: 25.85
2018: 23.75
2017: 26
2 CN1 Công nghệ thông tin A01 2019: 25.85
2018: 23.75
2017: 26
3 CN1 Công nghệ Thông tin D07 2018: 23.75
2017: 26
4 CN8 Công nghệ thông tin**(CLC theo TT23) A00 2019: 25
2018: 22
2017: 26
5 CN8 Công nghệ thông tin**(CLC theo TT23) A01 2019: 25
2018: 22
2017: 26
6 CN8 Khoa học máy tính D07 2018: 22
2017: 26
7 CN2 Máy tính và Robot A00 2019: 24.45
2018: 21
8 CN2 Máy tính và Robot A01 2019: 24.45
2018: 21
9 CN2 Máy tính và Robot D07 2018: 21
10 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viến thông**(CLC theo TT23) A00 2019: 23.1
2018: 20
2017: 26
11 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viến thông**(CLC theo TT23) A01 2019: 23.1
2018: 20
2017: 26
12 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D07 2018: 20
2017: 26

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!