Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 32
2018: 20.75
2017: 21.25
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 32
2018: 20.75
2017: 21.25
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 2019: 32
2018: 20.75
2017: 21.25
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm C01 2018: 20.75
2017: 21.25
5 7480101 Khoa học máy tính A00 2019: 30.75
2018: 19.75
2017: 21.25
6 7480101 Khoa học máy tính A01 2019: 30.75
2018: 19.75
2017: 21.25
7 7480101 Khoa học máy tính D01 2019: 30.75
2018: 19.75
2017: 21.25
8 7480101 Khoa học máy tính C01 2018: 19.75
2017: 21.25
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 2019: 29
2018: 19.25
2017: 19.75
10 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 2019: 29
2018: 19.25
2017: 19.75
11 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D01 2019: 29
2018: 19.25
2017: 19.75
12 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu C01 2018: 19.25
2017: 19.75
13 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 25.5
2018: 17.5
2017: 19
14 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 25.5
2018: 17.5
2017: 19
15 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông C01 2019: 25.5
2018: 17.5
2017: 19
16 F7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A00 2019: 25
2017: 18
17 F7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A01 2019: 25
2017: 18
18 F7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt D01 2019: 25
2017: 18
19 F7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao C01 2017: 18
20 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A00 2019: 24.5
2017: 18
21 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A01 2019: 24.5
2017: 18
22 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt D01 2019: 24.5
2017: 18
23 F7480101 Khoa học máy tính- Chất lượng cao C01 2017: 18
24 B7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc A00 2019: 22.5
2017: 17
25 B7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc A01 2019: 22.5
2017: 17
26 B7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc D01 2019: 22.5
2017: 17
27 B7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc C01 2017: 17
28 F7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A00 2019: 22.5
2017: 17
29 F7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A01 2019: 22.5
2017: 17
30 F7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt C01 2019: 22.5
2017: 17
31 FA7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh A00 2019: 22.5
32 FA7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh A01 2019: 22.5
33 FA7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh D01 2019: 22.5
34 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh A00 2019: 22.5
35 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh A01 2019: 22.5
36 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh D01 2019: 22.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!