Xem vị trí, xếp hạng điểm thi Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng năm 2015

Xem vị trí Xếp hạng trường Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng

Bạn nhập Số báo danh (VD : BKA123456)

Nhập số báo danh

Xem vị trí xếp hạng của trường Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng bằng cách nhập Họ tên hoặc Số báo danh của bạn trên Diemthi.tuyensinh247.com

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247