Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 2016

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm 2016 tinh Băc Giang

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2016!

Soạn tin: DC(dấu cách)Bacgiang (dấu cách)Têntrường gửi 8712 

Trong đó: bacgiang viết liền không dấu, Têntrường là trường THPT bạn đăng ký xét tuyển

Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn trường THPT Thái Thuận, tỉnh Bắc Giang

Soạn tin: DC bacgiang Thaithuan gửi 8712  

Điểm chuẩn lớp 10 Bắc Giang năm 2016 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Bắc Giang năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Bắc Giang năm 2016

Tỉnh: Bắc Giang - 2016

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Thái Thuận 28.6 33.9
2 Việt Yên số 1 30.5 32.5
3 Viêt Yên số 2 23 25.1
4 Lý Thường Kiệt 22.3 25.5
5 Tân Yên số 1 29.1 34.5
6 Tân Yên số 2 21 23
7 Nhã Nam 22.5 26.8
8 Lục Nam 27.7 29.7
9 Phương Sơn 26.8 28.8
10 Cẩm Lý 22.4 25.4
11 Tứ Sơn 14.5 16.5
12 Yên Thế 19 21
13 Bố Hạ 22.8 24.8
14 Mò Trạng 18.8 20.7
15 Giáp Hải 15.3 23.5
16 Hiệp Hoà số 1 29.9 31.9
17 Hiêp Hoà số 2 28.7 30.7
18 Hiệp Hoà số 3 27.6 29.8
19 Hiệp Hoà số 4 20.3 27.6
20 Yên Dũng số 1 21.3 23.5

Đăng ký nhận điểm chuẩn chính thức Bắc Giang năm 2016!

Soạn tin:DC(cách) BACGIANG (cách) TenTruong gửi 8712

Ví dụ: Muốn nhận điểm chuẩn trường THPT Trưng vương soạn DC BACGIANG trungvuong gửi 8712

>>>>> Học chắc lớp 9 - Luyện thi vào lớp 10 2017 bám sát cấu trúc Sở GD bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT tỉnh Bắc Giang năm 2016 - 2017

Trường Đại học quốc gia