Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận 2018

Ngày 24/7, điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2017  được Sở GD công bố. Điểm chuẩn của các trường chi tiết phía dưới:

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Bình Thuận năm 2018

Tỉnh: Bình Thuận - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận 2018 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận nhanh và chính xác.

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC