Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp

Để tra cứu thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017 dưới đây

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2016 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đồng Tháp năm 2016

Tỉnh: Đồng Tháp - 2016

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Châu Thành 1 8.25 10.25
2 Châu Thành 2 10.5
3 Tân Phú Trung 7 9
4 Sa Đéc 19
5 Nguyễn Du 9 11
6 Lấp Vò 1 17.25
7 Lấp Vò 2 9.75
8 Lấp Vò 3 12 14
9 Nguyễn Trãi 10.25 12.25
10 Bình Thạnh Trung 10 12
11 Lai Vung 1 11.75
12 Lai Vung 2 9 11
13 Lai Vung 3 8.75 10.75
14 Tân Thành 7.25 9.25
15 Tân Hồng 11.5
16 TP Cao Lãnh 30
17 Giồng Thị Đam 7.5 9.5
18 Hồng Ngự 1 7.25
19 Hông Ngự 2 7.5
20 Hồng Ngự 3 7.25

Đăng ký nhận điểm chuẩn chính thức Đồng Tháp năm 2016!

Soạn tin:DC(cách) DONGTHAP (cách) TenTruong gửi 8712

Ví dụ: Muốn nhận điểm chuẩn trường THPT Trưng vương soạn DC DONGTHAP trungvuong gửi 8712

>>>>> Học chắc lớp 9 - Luyện thi vào lớp 10 2017 bám sát cấu trúc Sở GD bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Sở GD-ĐT Đồng Tháp công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017

Trường Đại học quốc gia