Điểm chuẩn vào lớp 10 Lạng Sơn 2016

Học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tốt nghiệp THCS, đúng độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn năm 2016 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Lạng Sơn năm 2016

Tỉnh: Lạng Sơn - 2016

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Việt Bắc 16.25
2 Can Lộc 13
3 Đồng Đăng 13
4 Lộc Bình 10
5 Na Dương 9
6 Tú Đoạn 8
7 Đinh Lập 8
8 Văn Lãng 11.75
9 Tràng Định 11.5
10 Văn Quan 10.75
11 Lương Văn Tri 10.25
12 Bình Gia 12.25
13 Bắc Sơn 12.25
14 Vũ Lễ 9.25
15 Chi Lăng 12
16 Đồng Bành 11.5
17 Hòa Bình 11.75
18 Hữu Lũng 13.5
19 Vân Nham 9

Đăng ký nhận điểm chuẩn chính thức Lạng Sơn năm 2016!

Soạn tin:DC(cách) LANGSON (cách) TenTruong gửi 8712

Ví dụ: Muốn nhận điểm chuẩn trường THPT Trưng vương soạn DC LANGSON trungvuong gửi 8712

>>>>> Học chắc lớp 9 - Luyện thi vào lớp 10 2017 bám sát cấu trúc Sở GD bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Sở GD-ĐT Lạng Sơn công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017

Trường Đại học quốc gia