Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM 2014 , Xem diem chuan Dai Hoc Nong Lam TPHCM nam 2013-2014

Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TPHCM được công bố sau khi có điểm thi. Xem chi tiết điểm chuẩn của trường năm trước tại bảng dưới đây.

Để nhận điểm chuẩn Đại học nông lâm TPHCM năm 2014 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) NLS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: Mã ngành bạn dự thi: D510201

Soạn tin:DCL NLS D510201 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Nông Lâm TPHCM

Xem ngay: Điểm thi Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014

Kết quả, Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2013

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2013

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D620105 Chăn nuôi A 15
2 D620105 Chăn nuôi B 16
3 D640101 Thú y A 17
4 D640101 Thú y B 20
5 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 15
6 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 15
7 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 15
8 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A 15
9 D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A 15
10 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 17.5
11 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 19
12 D420201 Công nghệ sinh học A 18
13 D420201 Công nghệ sinh học B 21
14 D480201 Công nghệ thông tin A 16
15 D480201 Công nghệ thông tin D1 17
16 D540101 Công nghệ thực phẩm A 17
17 D540101 Công nghệ thực phẩm B 20
18 D620114 Kinh doanh nông nghiệp A,D1 15
19 D620116 Phát triển nông thôn A,D1 15
20 D310101 Kinh tế A,D1 16
21 D340101 Quản trị kinh doanh A,D1 16
22 D340301 Kế toán A,D1 16
23 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản A 15
24 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản B 16
25 D620201 Lâm nghiệp A 15
26 D620201 Lâm nghiệp B 16
27 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A 15
28 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 16
29 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 24 Môn Ngoại ngữ đã nhân hệ số 2
30 D620109 Nông học A 17
31 D620109 Nông học B 19
32 D620112 Bảo vệ thực vật A 17
33 D620112 Bảo vệ thực vật B 19
34 D850103 Quản lí đất đai A 15
35 D850103 Quản lí đất đai D1 16.5
36 D520320 Kỹ thuật môi trường A 16
37 D520320 Kỹ thuật môi trường B 18
38 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 17
39 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 19
40 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A 15
41 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 16
42 D310501 Bản đồ học A,D1 15
43 D620301 Nuôi trồng thủy sản A 15
44 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 16
45 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản A 16
46 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản B 18
47 D620109 Nông học A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
48 D620109 Nông học B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
49 D620201 Lâm nghiệp A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
50 D620201 Lâm nghiệp B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
51 D340301 Kế toán A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
52 D340301 Kế toán D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
53 D850103 Quản lí đất đai A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
54 D850103 Quản lí đất đai D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
55 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
56 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
57 D540101 Công nghệ thực phẩm A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
58 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
59 D640101 Thú y A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
60 D640101 Thú y B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
61 D620109 Nông học A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
62 D620109 Nông học B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
63 D620109 Kinh tế A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
64 D620109 Kinh tế D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
65 D620201 Quản trị kinh doanh A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
66 D620201 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
67 D340301 Kế toán A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
68 D340301 Kế toán D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
69 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
70 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
71 D510201 (LT) Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 13 Hệ Liên thông chính quy
72 D620109 (LT) Nông học A 13 Hệ Liên thông chính quy
73 D620109 (LT) Nông học B 14 Hệ Liên thông chính quy
74 D620112 (LT) Bảo vệ thực vật A 13 Hệ Liên thông chính quy
75 D620112 (LT) Bảo vệ thực vật B 14 Hệ Liên thông chính quy
76 D620301 (LT) Nuôi trồng thủy sản A 13 Hệ Liên thông chính quy
77 D620301 (LT) Nuôi trồng thủy sản B 14 Hệ Liên thông chính quy
78 D540101 (LT) Công nghệ thực phẩm A 13 Hệ Liên thông chính quy
79 D540101 (LT) Công nghệ thực phẩm B 14 Hệ Liên thông chính quy
80 D420201 (LT) Công nghệ sinh học A 13 Hệ Liên thông chính quy
81 D420201 (LT) Công nghệ sinh học B 14 Hệ Liên thông chính quy
82 D480201 (LT) Công nghệ thông tin A 13 Hệ Liên thông chính quy
83 D480201 (LT) Công nghệ thông tin D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy
84 D850103 (LT) Quản lí đất đai A 13 Hệ Liên thông chính quy
85 D850103 (LT) Quản lí đất đai D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy
86 D340101 (LT) Quản trị kinh doanh A 13 Hệ Liên thông chính quy
87 D340101 (LT) Quản trị kinh doanh D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy
88 D340301 (LT) Kế toán A 13 Hệ Liên thông chính quy
89 D340301 (LT) Kế toán D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:DCL(cách) NLS (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL NLS D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Nông Lâm TPHCM

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2014

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2014
3 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

 Thông tin về điểm chuẩn dự kiến của các trường mới công bố điểm thi ĐH năm 2013

- Lãnh đạo ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Qua thống kê này cho thấy, điểm trúng tuyển năm nay sẽ tăng so với năm 2012 (16,0 điểm) từ 1 đến 1,5 điểm.

-  Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội, mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn nhiều so với năm trước, do đó chắc chắn điểm chuẩn của các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng. Trong số các trường thành viên, theo ông Nguyễn Văn Kim – Phó Hiệu trưởng: Điểm thi cho thấy thí sinh làm bài tốt hơn năm ngoái, điểm chuẩn dự kiến khối C và D đều có thể tăng thêm 0,5 điểm. Còn Trường Đại học Khoa học tự nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Dư - Phó Hiệu trưởng: Phổ điểm trung bình năm nay của thí sinh cao hơn năm ngoái từ 1 - 2 điểm. Với kết quả này, điểm chuẩn vào trường dự kiến cũng sẽ khá cao.

- ĐH Lâm nghiệp Việt Nam: Điểm chuẩn một số ngành học năm nay sẽ nhỉnh hơn so với năm 2012 khoảng 0,5 - 1,0 điểm, bao gồm: Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh), Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Quản lý đất đai.; các ngành học còn lại cơ bản điểm chuẩn vẫn như năm trước” 

- ĐH Dân lập Hải Phòng: Năm nay trường ĐH Dân lập Hải Phòng có 999 thí sinh dự thi. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên là 354 (đạt gần 30% so với thí sinh dự thi). Con số này cho thấy mặt bằng điểm thi vào trường tốt hơn năm trước. Tuy nhiên với chỉ tiêu hệ ĐH là 1.800 nên khả năng điểm chuẩn vào trường bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT và sẽ còn nhiều chỉ tiêu cho các nguyện vọng kế tiếp. 

- Trường ĐH Tài chính-Marketing TP.HCM, thí sinh dự thi vào trường năm nay giảm nhưng điểm thi cao nên điểm trúng tuyển dự kiến tăng mạnh. Ngành quản trị khách sạn tăng đến 4,5 điểm nên khối A dự kiến 20,5 điểm, còn khối D1 tăng 1 điểm thành 18,5 điểm và khối A1 mới tuyển cũng dự kiến 19 điểm. Ngành kinh doanh quốc tế khối D1 giữ nguyên 19 điểm nhưng khối A tăng 4 điểm lên 20 điểm. Ngành marketing, quản trị kinh doanh cũng tăng 1-2 điểm khối A; các ngành còn lại đều 17 điểm. 

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cũng cho biết hầu hết các ngành của trường năm nay sẽ tăng điểm trúng tuyển. Thống kê cho thấy dự kiến ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tăng cao nhất đến 4,5 điểm lên 20-20,5 điểm; ngành công nghệ chế tạo máy tăng khoảng 4 điểm; ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tăng 3,5 điểm; ngành kế toán, công nghệ thông tin tăng ít nhất 2-3 điểm. 

- Theo kết quả thi được Đại học Dược Hà Nội công bố, mặt bằng điểm thi cao hơn năm trước rất nhiều, trong số hơn 2.500 thí sinh dự thi, có tới 1.164 em có tổng điểm 3 môn (chưa tính điểm ưu tiên) từ 18,0 trở lên, số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 24,0 trở lên là 786; từ 25,0 trở lên là 607, từ 26 trở lên là 358… Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thanh Tùng, số báo danh 3387, đạt 29,25 điểm (được làm tròn thành 29,5), là học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.  Theo ông Nguyễn Đăng Hòa - Hiệu trưởng nhà trường; Với mức điểm thi như vậy dự báo điểm chuẩn của trường chắc chắn sẽ tăng

- Theo ông Trịnh Minh Thụ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi: Với môn Toán, thí sinh đạt điểm 7, 8 môn Toán chiếm khoảng 15 - 20%, thí sinh đạt điểm 5 chiếm khoảng 45 - 50%. Thủ khoa của trường là  thí sinh Lê Xuân Hoàng, huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa, đạt 28,5 (2 điểm 10 với điểm làm tròn môn Toán 9,75, Hóa 10 và Lý 7,5, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực, làm tròn thành 28,5). Đây cũng là thí sinh đạt điểm 9,75 Toán và 10 Hóa duy nhất của trường. Theo công bố của trường, điểm chuẩn dự kiến của Đại học Thủy lợi năm nay tương đương năm ngoái.

 - Đại học Bách khoa cũng dự kiến điểm chuẩn khối A của trường có thể sẽ cao hơn năm trước vì kết quả chấm ban đầu của trường cho thấy phổ điểm môn Toán năm nay cao hơn. Theo ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo: Các môn thi trắc nghiệm như Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ của hầu hết các trường đều do Bộ GD&ĐT chấm, dự kiến cuối tháng 7 sẽ công bố kết quả thi.

.....Tiếp tục cập nhật.....

Để nhận điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2013 sớm nhất về điện thoại

Soạn tin:DCL(dấu cách) Mã trường (dấu cách) Mã ngành gửi 8712

Ví dụ: Bạn Thi ĐH Công nghiệp Hà Nội, Mã trường: DCN, Mã ngành: D480101

Soạn tin:DCL  DCN  D480101 gửi 8712

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nong Lam TPHCM 2014 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014