Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM 2014 , Xem diem chuan Dai Hoc Nong Lam TPHCM nam 2013-2014

Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TPHCM đang cập nhật.

Để nhận điểm chuẩn Đại học nông lâm TPHCM năm 2014 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) NLS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: Mã ngành bạn dự thi: D510201

Soạn tin:DCL NLS D510201 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Nông Lâm TPHCM

Xem ngay: Điểm thi Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014

Kết quả, Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2013

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2013

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D620105 Chăn nuôi A 15
2 D620105 Chăn nuôi B 16
3 D640101 Thú y A 17
4 D640101 Thú y B 20
5 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 15
6 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 15
7 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 15
8 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A 15
9 D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A 15
10 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 17.5
11 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 19
12 D420201 Công nghệ sinh học A 18
13 D420201 Công nghệ sinh học B 21
14 D480201 Công nghệ thông tin A 16
15 D480201 Công nghệ thông tin D1 17
16 D540101 Công nghệ thực phẩm A 17
17 D540101 Công nghệ thực phẩm B 20
18 D620114 Kinh doanh nông nghiệp A,D1 15
19 D620116 Phát triển nông thôn A,D1 15
20 D310101 Kinh tế A,D1 16
21 D340101 Quản trị kinh doanh A,D1 16
22 D340301 Kế toán A,D1 16
23 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản A 15
24 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản B 16
25 D620201 Lâm nghiệp A 15
26 D620201 Lâm nghiệp B 16
27 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A 15
28 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 16
29 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 24 Môn Ngoại ngữ đã nhân hệ số 2
30 D620109 Nông học A 17
31 D620109 Nông học B 19
32 D620112 Bảo vệ thực vật A 17
33 D620112 Bảo vệ thực vật B 19
34 D850103 Quản lí đất đai A 15
35 D850103 Quản lí đất đai D1 16.5
36 D520320 Kỹ thuật môi trường A 16
37 D520320 Kỹ thuật môi trường B 18
38 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 17
39 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 19
40 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A 15
41 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 16
42 D310501 Bản đồ học A,D1 15
43 D620301 Nuôi trồng thủy sản A 15
44 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 16
45 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản A 16
46 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản B 18
47 D620109 Nông học A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
48 D620109 Nông học B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
49 D620201 Lâm nghiệp A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
50 D620201 Lâm nghiệp B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
51 D340301 Kế toán A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
52 D340301 Kế toán D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
53 D850103 Quản lí đất đai A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
54 D850103 Quản lí đất đai D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
55 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
56 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
57 D540101 Công nghệ thực phẩm A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
58 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
59 D640101 Thú y A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
60 D640101 Thú y B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
61 D620109 Nông học A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
62 D620109 Nông học B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
63 D620109 Kinh tế A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
64 D620109 Kinh tế D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
65 D620201 Quản trị kinh doanh A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
66 D620201 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
67 D340301 Kế toán A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
68 D340301 Kế toán D1 13.5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
69 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 13 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
70 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
71 D510201 (LT) Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 13 Hệ Liên thông chính quy
72 D620109 (LT) Nông học A 13 Hệ Liên thông chính quy
73 D620109 (LT) Nông học B 14 Hệ Liên thông chính quy
74 D620112 (LT) Bảo vệ thực vật A 13 Hệ Liên thông chính quy
75 D620112 (LT) Bảo vệ thực vật B 14 Hệ Liên thông chính quy
76 D620301 (LT) Nuôi trồng thủy sản A 13 Hệ Liên thông chính quy
77 D620301 (LT) Nuôi trồng thủy sản B 14 Hệ Liên thông chính quy
78 D540101 (LT) Công nghệ thực phẩm A 13 Hệ Liên thông chính quy
79 D540101 (LT) Công nghệ thực phẩm B 14 Hệ Liên thông chính quy
80 D420201 (LT) Công nghệ sinh học A 13 Hệ Liên thông chính quy
81 D420201 (LT) Công nghệ sinh học B 14 Hệ Liên thông chính quy
82 D480201 (LT) Công nghệ thông tin A 13 Hệ Liên thông chính quy
83 D480201 (LT) Công nghệ thông tin D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy
84 D850103 (LT) Quản lí đất đai A 13 Hệ Liên thông chính quy
85 D850103 (LT) Quản lí đất đai D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy
86 D340101 (LT) Quản trị kinh doanh A 13 Hệ Liên thông chính quy
87 D340101 (LT) Quản trị kinh doanh D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy
88 D340301 (LT) Kế toán A 13 Hệ Liên thông chính quy
89 D340301 (LT) Kế toán D1 13.5 Hệ Liên thông chính quy

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:DCL(cách) NLS (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL NLS D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Nông Lâm TPHCM

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2014

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2014
24 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nong Lam TPHCM 2014 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014