Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDC gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2013.


Mã trường: DDC
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10.5 18
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10.5 27
3 C510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A 11.5 12
4 C480201 Công nghệ thông tin A, A1,D1 11 30
5 C510302 CN kỹ thuật điên tử truyền thông A 10 97
6 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 10 82
7 C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A 10 91
8 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A 10 54
9 C510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A 10 73
10 C510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học B 11 0
11 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10.5 80
12 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 0
13 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 10 69
14 C540102 Công nghệ thực phẩm A 10 40
15 C540102 Công nghệ thực phẩm B 11 0
16 C510102 Công nghệ KT Công trình xây dựng A 10 59
17 C510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc A, V 10 57
18 C580302 Quản lý xây dựng A 10 71
19 C420201 Công nghệ sinh học A 10 63
20 C420201 Công nghệ sinh học B 11 0
21 C340405 Hệ thống thông tin quản lý A, A1,D1 10 72

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDC gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Cong Nghe – Dai Hoc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng.