Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CPL gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm năm 2014

Điểm NV2 Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm năm 2014.


Mã trường: CPL
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 10 160
2 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A, A1 10 120
3 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A, A1 10 100
4 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 10 120
5 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A, A1 10 100
6 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 160
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 220
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 10 120
9 C220201 Tiếng Anh A1, D1 10 100
10 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A,A1 10 100

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CPL gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
190 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Kinh Te Ky Thuat Phu Lam nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm.