Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DCT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM năm 2013.


Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 16 150
2 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1,D1 15 200
3 D340301 Kế toán A,A1,D1 15 200
4 D480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 14.5 50
5 D510301 Kỹ thuật Điện - Điện tử A,A1 13 50
6 D510202 Công nghệ chế tạo máy A,A1 13 50
7 D540101 Công nghệ thực phẩm A,A1 19.5 50
8 D540101 Công nghệ thực phẩm B 20.5 0
9 D540110 Đảm bảo chất lượng và ATTP A,A1 18.5 50
10 D540110 Đảm bảo chất lượng và ATTP B 19 0
11 D540105 Công nghệ Chế biến thủy sản A,A1 15.5 50
12 D540105 Công nghệ Chế biến thủy sản B 16 0
13 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A,A1 17.5 50
14 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 18.5 0
15 D510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường A,A1 16.5 50
16 D510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường B 17.5 0
17 D420201 Công nghệ sinh học A,A1 18.5 50
18 D420201 Công nghệ sinh học B 19 0
19 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Hệ Cao đẳng) A,A1,D 10 0
20 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Hệ Cao đẳng) B,C 11 0
21 Toan nganh (LT) Toàn ngành (Hệ liên thông) A,A1 13 0
22 Toan nganh (LT) Toàn ngành (Hệ liên thông) B 14 0
23 Toan nganh (LT) Toàn ngành (Hệ liên thông) D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DCT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pham TP HCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM.