Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHP gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2013.


Mã trường: DHP
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu xét tuyển hệ ĐH: 1200
2 D510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử A,A1 13 0
3 D580201 Kỹ thuật công trình Xây dựng A,A1 13 0
4 D580201 Kỹ thuật công trình Xây dựng (KIẾN TRÚC) V 13 0
5 D520320 Kỹ thuật Môi trường A,A1 13 0
6 D520320 Kỹ thuật Môi trường B 14 0
7 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 0
8 D340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5 0
9 D220113 Việt Nam học (Văn hoá du lịch) C 14 0
10 D220113 Việt Nam học (Văn hoá du lịch) D1,2,3,4 13.5 0
11 D220201 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) D1 13.5 0
12 D220201 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) A1 13 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHP gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dan Lap Hai Phong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Dân Lập Hải Phòng.