Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) LNH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2013.


Mã trường: LNH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D420201 Công nghệ sinh học A 14 0 Điểm xét tuyển khối B: 17
2 D440301 Khoa học môi trường A 17 0 Điểm xét tuyển khối B: 15, khối A1: 14
3 D850101 Quản lý tài nguyên thiênnhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) A 14 0 Điểm xét tuyển khối A1: 15
4 D850101 Quản lý tài nguyên thiênnhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14, khối D1: 13.5
5 D210405 Thiết kế nội thất A 13 0 Điểm xét tuyển khối V: 16
6 D580110 Kiến trúc cảnh quan A 13 0 Điểm xét tuyển khối V: 16
7 D580201 Kỹ thuật công trình xâydựng A 13 0 Điểm xét tuyển khối V: 16
8 D620202 Lâm nghiệp đô thị A 13 0 Điểm xét tuyển khối V: 16, khối B: 14
9 D310101 Kinh tế A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối D1: 13.5
10 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối D1: 13.5
11 D340301 Kế toán A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối D1: 13.5
12 D480104 Hệ thống thông tin A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối D1: 13.5
13 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A,A1 13 0
14 D510210 Công thôn A,A1 13 0
15 D520103 Kỹ thuật cơ khí A,A1 13 0
16 D540301 Công nghệ chế biếnlâm sản (Công nghệgỗ) A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14
17 D510402 Công nghệ vật liệu A,A1 13 0
18 D620102 Khuyến nông A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14, khối D1: 13.5
19 D620115 Kinh tế Nông nghiệp A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14, khối D1: 13.5
20 D620205 Lâm sinh A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14
21 D620201 Lâm nghiệp A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14
22 D620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14
23 D850103 Quản lý đất đai A,A1 13 0 Điểm xét tuyển khối B: 14, khối D1: 13.5

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) LNH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Lam Nghiep ( Co so 1 ) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ).