Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NHS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2013.


Mã trường: NHS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 17.5 300
2 D340301 Kế toán A,A1 16.5 80
3 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 16.5 120
4 D340405 Hệ thống Thông tin Quản lý A,A1 16.5 50
5 C340201 Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng A,A1 12 80
6 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 16.5 130

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NHS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Ngan Hang TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Ngân Hàng TPHCM.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014