Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Nội Vụ năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nội Vụ năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DNV gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Nội Vụ năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Nội Vụ năm 2013.


Mã trường: DNV
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340404 Ngành Quản trị nhân lực C(m.Trung) 18 45 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 45.
2 D340404 Ngành Quản trị nhân lực D1(m.Trung) 17.5 0 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 45.
3 D340406 Ngành Quản trị Văn phòng C (m.Trung) 16.5 50 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 50.
4 D340406 Ngành Quản trị Văn phòng D1(m.Trung) 16 0 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 50.
5 D310205 Ngành Quản lý Nhà nước C(m.Trung) 15 57 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 57.
6 D310205 Ngành Quản lý Nhà nước D1(m.Trung) 14.5 0 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 57.
7 D320202 Ngành Khoa học Thư viện C 14 42 Học tại Hà Nội. Chỉ tiêu khối C,D1 là 42.
8 D320202 Ngành Khoa học Thư viện D1 13.5 0 Học tại Hà Nội. Chỉ tiêu khối C,D1 là 42.
9 D220201 Ngành Lưu trữ học C 14.5 30 Học tại Hà Nội. Chỉ tiêu khối C,D1 là 30.
10 D220201 Ngành Lưu trữ học D1 14 0 Học tại Hà Nội. Chỉ tiêu khối C,D1 là 30.
11 D220201 Ngành Lưu trữ học C(m.Trung) 14 55 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 55.
12 D220201 Ngành Lưu trữ học D1(m.Trung) 13.5 0 Học tại Cơ sở Miền Trung. Chỉ tiêu khối C,D1 là 55.

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nội Vụ năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DNV gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Noi Vu nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nội Vụ.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014