Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TLS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2013.


Mã trường: TLS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 2 chuyên ngành Xây dựng công trình Thủy, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp) A 13 30
2 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 13 30
3 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A 13 30
4 D110104 Cấp thoát nước A 13 30

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TLS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Thuy Loi ( Co so 2 ) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ).