Điểm nguyện vọng 2 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHD gửi 8712

Điểm NV2 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2013.


Mã trường: DHD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu xét tuyển ngành Kinh tế là 24
2 D310101 Kinh tế D1,2,3,4 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Khoa Du Lich – Dai Hoc Hue nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Khoa Du Lịch – Đại Học Huế.