Điểm nguyện vọng 2 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHD gửi 8712

Điểm NV2 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014 - Dự kiến

Điểm NV2 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014.


Mã trường: DHD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHD gửi 8712

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Khoa Du Lich – Dai Hoc Hue nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Khoa Du Lịch – Đại Học Huế.