Điểm nguyện vọng 2 Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTF gửi 8712

Điểm NV2 Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2013.


Mã trường: DTF
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh D1,D4 13.5 30
2 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh D1,D4 13.5 90
3 D140232 Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh D1,D2 13.5 35
4 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 17 12
5 D220203 Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh D1,D3 13.5 31

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTF gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Khoa Ngoai Ngu – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên.