Theo đó, riêng môn văn, nếu phúc khảo điểm tăng-giảm từ 1 điểm thì mới công nhận điểm phúc khảo. Các môn khác và môn trắc nghiệm thì sẽ chênh lệch từ 0,5 điểm. Dự kiến, ngày 27.6 sẽ công bố điểm chấm phúc khảo. Thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp trong trường hợp bị tai nạn, ốm không quá 10 ngày trước khi thi nếu xếp loại học lực và hạnh kiểm khá. Trường hợp, thí sinh gặp tai nạn sau khi đã thi được 1 môn, không thể dự thi tiếp thì được xét tốt nghiệp loại trung bình nếu xếp loại học lực trung bình, hạnh kiểm khá và điểm môn đã thi phải đạt từ 5 trở lên.