Mã tuyển sinh: CYK

Địa chỉ: 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hoà

ĐT: (058) 3521576

Website: www.cyk.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 650 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ

Kí hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi 

Chỉ tiêu

84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.

ĐT: (058)3522318 – (058)3521166.

Website: www.cyk.edu.vn

CYK 

 

 

 650

Các ngành đào tạo

 

 

 

650

Điều dưỡng

 

C720501

B

 

Kĩ thuật hình ảnh y học

 

C720330

B

 

Xét nghiệm y học

 

C720332

B

 

Dược

 

C900107

B

 

Hộ sinh

 

C720502

B

 

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 của các thí sinh đã dự thi khối B theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Các thông tin khác: Ngành Kĩ thuật Y học không tuyển thí sinh nữ.