Mã tuyển sinh: CYK

Địa chỉ: 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hoà

ĐT: (058) 3521576

Website: www.cyk.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 750 

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Điều dưỡng

C720501 -Toán, Hóa, Sinh 250
Kĩ thuật hình ảnh y học

C720330 -Toán, Hóa, Sinh 100
Xét nghiệm y học

C720332 -Toán, Hóa, Sinh 100
Dược

C900107 -Toán, Hóa, Sinh 200
Hộ sinh

C720502 -Toán, Hóa, Sinh 100
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh Trường tuyển sinh dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
- Các thông tin khác
+ Xét tuyển dựa vào kết quả  3 môn thi  là Toán, Hóa, Sinh, không nhân hệ số trên cơ sở thí sinh có đăng ký xét tuyển vào trường. Điểm trúng tuyển theo ngành.
+ Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học không tuyển thí sinh nữ.
+ Ngành Hộ sinh không tuyển thí sinh nam.