Mã tuyển sinh: CYG

Địa chỉ: Số 14, Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

ĐT: (077).3863431

Website: http://kgmc.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 300 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

Kí hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi

Chi tiêu

14 Phạm Ngọc Thạch, P. Vĩnh Thanh.

TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077. 3 946.721, Fax: 077. 3 877.364

Website: http://kgmc.edu.vn

Email: tuyensinh@kgmc.edu.vn

CYG 

 

 

 300

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

300

Dược

 

C900107

B

150

Điều dưỡng

 

C720501

B

50

Hộ sinh

 

C720502

B

100

- Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

 *Trình độ cao đẳng CQ300

*Trình độ cao đẳng liên thông: Trường tổ chức thi tuyển sinh đối với các thí sinh có thâm niên công tác từ 36 tháng trở lên.

- Trong 300 chỉ tiêu có 100 chỉ tiêu đào tạo CĐ liên thông chính quy.