Mã tuyển sinh: DCD

Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Đường Bùi Trọng Nghĩa, KP. 5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Website: www.dntu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 2.400

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ ĐỒNG NAI(*)

 

 

2400

DCD

Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: (061)3 998285

Website: www.dntii.edu.vn/

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1800

Xét nghiệm y học

D720332

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

100

Công nghệ thực phâm

D540101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

200

Công nghệ kĩ thuật môi trường

D510406

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

150

Công nghệ kĩ thuật hóa học

D510401

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

150

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

250

Công nghệ kĩ thuật ô tô

D510205

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

D510103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

100

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

100

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

500

Điêu dưỡng

C720501

Toán, Sinh học, Hoá học

30

Xét nghiệm y học

C720332

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

25

Công nghệ thực phâm

C540102

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

30

Công nghệ kĩ thuật môi trường

C510406

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

30

 

Công nghệ kĩ thuật hóa học

C510401

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

30

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

C510206

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

25

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

C510203

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

C510103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

 

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

 

Quản trị văn phòng

C340406

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

 

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

 

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

 

Việt Nam học

C220113

Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

 

Tiếng Anh

C220201

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

- Phương thức TS:

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Trường hợp thí sinh có một trong những môn thi thuộc ngành xét tuyên không dự thi trong kỳ thi Quốc gia thì xét lây điểm trang bình cộng học bạ của môn học đó trong 03 năm THPT.

- Vùng tuyên sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Các thông tin khác:

+ Kí túc xá với 1000 chỗ cho sinh viên.

+ Mức học phí: 300.000đ/tín chỉ