Mã tuyển sinh: DCD
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Đường Bùi Trọng Nghĩa, KP. 5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Website: www.dntu.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2013: hệ đại học: 1600, hệ cao đẳng 800

TRƯỜNG ĐAI HOC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Mã trường DCD

 Mã ngành 

 Khối thi 

Chỉ tiêu 2013

2.400

Bùi Trọng Nghĩa, Khu phố 5, Phường Trảng Dai, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.

ĐT: (061) 6252424; Fax: (061)3996915. Website: www.dntu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1600

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

D510301

A,A1,D1

300

Công nghệ thực phấm

 

D540101

A,B

300

Kế toán

 

D340301

A,A1,D1

400

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

A1,D1

300

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A,A1,D1

300

Các ngành đào tạo cao đắng:

 

 

 

800

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

 

C510203

A,A1,D1

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

A,A1,D1

50

Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

C510406

A,B

40

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

C510205

A,A1,D1

50

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

 

C510103

A,A1,D1

50

Công nghệ thực phấm

 

C540102

A,B

70

Kế toán

 

C340301

A,A1,D1

80

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A,A1,D1

60

Quản trị văn phòng

 

C340406

A,A1,C,D1

40

Tiếng Anh

 

C220201

DI

30

Tin học ứng dụng

 

C480202

A,A1,D1

50

Việt Nam học

 

C220113

A1,C,D1

60

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

C340103

A1,C,D1

40

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A,A1,D1

60

Điều dưỡng

 

C720501

A,B

80

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển.
- Các thông tin khác
+ Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
+ Điểm xét tuyển: Xét tuyển theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận 1.000 chỗ.
+ Học phí: 250.000/ tín chỈ (tương đương 850.000/ tháng)