Mã tuyển sinh: GTA

Tên tiếng Anh: University Of Transport Technology

Năm thành lập: 1945

Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội || P.Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc || Tp.Thái Nguyên,

Thái NguyênWebsite: www.utt.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 2400

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh
Cơ sở Hà Nội
150   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
2 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng
Cơ sở Hà Nội
100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52340301 Kế toán
Cơ sở Hà Nội
200   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
4 Trình độ đại học 52340301TN Kế toán
Cơ sở Thái Nguyên
0 20            
5 Trình độ đại học 52340301VP Kế toán
Cơ sở Vĩnh Phúc
30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52480102 Truyền thông và mạng máy tính
Cơ sở Hà Nội
100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học 52480104 Hệ thống thông tin
Cơ sở Hà Nội
100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52480104TN Hệ thống thông tin
Cơ sở Thái Nguyên
0 20            
9 Trình độ đại học 52480104VP Hệ thống thông tin
Cơ sở Vĩnh Phúc
30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Cơ sở Hà Nội
130   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52510102TN Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cơ sở Thái Nguyên
0 20            
12 Trình độ đại học 52510102VP Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cơ sở Vĩnh Phúc
30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
13 Trình độ đại học 52510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông
Cơ sở Hà Nội
450 60 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
14 Trình độ đại học 52510104TN Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)
Cơ sở Thái Nguyên
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
15 Trình độ đại học 52510104VP Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)
Cơ sở Vĩnh Phúc
50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
16 Trình độ đại học 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Cơ sở Hà Nội
90   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
17 Trình độ đại học 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Cơ sở Hà Nội
100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
18 Trình độ đại học 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô
Cơ sở Hà Nội
170   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
19 Trình độ đại học 52510205TN Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Cơ sở Thái Nguyên
0 20            
20 Trình độ đại học 52510205VP Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Cơ sở Vĩnh Phúc
40   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
21 Trình độ đại học 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Cơ sở Hà Nội
80   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
22 Trình độ đại học 52510302VP Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông
Cơ sở Vĩnh Phúc
20   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
23 Trình độ đại học 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
Cơ sở Hà Nội
50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
24 Trình độ đại học 52580301 Kinh tế xây dựng
Cơ sở Hà Nội
100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
25 Trình độ đại học 52580301TN Kinh tế xây dựng
Cơ sở Thái Nguyên
0 20            
26 Trình độ đại học 52580301VP Kinh tế xây dựng
Cơ sở Vĩnh Phúc
30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
27 Trình độ đại học 52840104 Kinh tế vận tải
Cơ sở Hà Nội
150   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Có 2 phương thức xét tuyển, gồm: (1) Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia; (2) Xét tuyển thẳng vào Trường.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC