Mã tuyển sinh: QSC

Cụm trường:Quốc gia HCM

Cơ quan chủ quản: Chính phủ

Địa chỉ: KM 20, xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website: http://www.uit.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 1050

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52480101 Khoa học máy tính 90 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 Trình độ đại học 52480101_CLC Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 Trình độ đại học 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 Trình độ đại học 52480102_CLC Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ đại học 52480103 Kỹ thuật phần mềm 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52480103_CLC Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 Trình độ đại học 52480104 Hệ thống thông tin 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8 Trình độ đại học 52480104_TMDT Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
9 Trình độ đại học 52480104_TT Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
10 Trình độ đại học 52480104_CLC Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
11 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
12 Trình độ đại học 52480299 An toàn thông tin* 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 Trình độ đại học 52480299_CLC An toàn thông tin chương trình chất lượng cao 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
14 Trình độ đại học 52520214 Kỹ thuật máy tính 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
15 Trình độ đại học 52520214_CLC Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Ghi chú: Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC