Mã tuyển sinh: VHD

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

Địa chỉ: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Website: http://www.viu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 2400

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 

 

2400

VHD

Sô 16, phô Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội. ĐT: (04)33838063 Website: www.viu.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2200

Khối ngành công nghệ

 

 

1200

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

D510205

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiêng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

D510103

 

Khôi ngành kinh tê

 

 

1000

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiêng Anh

 

Quản trị kinh doanh

D340101

 

Kinh tế

D310101

Toán, Vật lí, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Các ngành đào tạo cao đăng,

 

 

200

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiêng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiêng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

 

 

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

C510103

 

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiêng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

 

Quản trị kinh doanh

C340101

 

Kế toán

C340301

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

-  Phương thức tuyển sinh:

* Trình độ đại học:

+ Phương thức 1:

Xét tuyển đưa vào kết quả ghi trong học bạ THPT; xét tuyển 50% chỉ tiêu cho khối ngành công nghệ, 60% chỉ tiêu cho khối ngành kinh tế.

+ Phương thức 2:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; xét tuyển 50% chỉ tiêu cho khối ngành công nghệ, 40% chỉ tiêu cho khối ngành kinh tế.

* Trình độ cao đẳng:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Số chỗ ở trong KTX miễn phí cho sinh viên có thể tiếp nhận tối đa với khóa TS 2015: 2000

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.