Mã tuyển sinh: DCL

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. 

Điện thoại: (0703) 821655, 831155

Website: www.mku.edu.vn

Email : - mekonguniversity@mku.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 1500 

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 21 49 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
2 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh 27 63 Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52220213 Đông phương học 12 28 Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí    
4 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 24 56 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
5 Trình độ đại học 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22 53 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52340121 Kinh doanh thương mại 12 28 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng 18 42 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 22 53 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52380107 Luật kinh tế 30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52420201 Công nghệ sinh học 21 49 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 18 42 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
12 Trình độ đại học 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18 42 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
13 Trình độ đại học 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20 45 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
14 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 12 28 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
15 Trình độ đại học 52540101 Công nghệ thực phẩm* 24 56 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
16 Trình độ đại học 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 12 28 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
17 Trình độ đại học 52620109 Nông học 22 53 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
18 Trình độ đại học 52620112 Bảo vệ thực vật 21 49 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
19 Trình độ đại học 52720332 Xét nghiệm y học 39 91 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
20 Trình độ đại học 52720501 Điều dưỡng 39 91 Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   
21 Trình độ đại học 52760101 Công tác xã hội 15 35 Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí    

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh, tính đến thời điểm xét tuyển, là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc các hình thức tương đương khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy trong phạm vi cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đại học chính quy bằng 2 phương thức xét tuyển sau đây:
- Xét kết quả thi THPT quốc gia (30% chỉ tiêu).
- Xét kết quả học tập bậc THPT (70% chỉ tiêu).

 

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC