Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. 
Điện thoại: (0703) 821655, 831155

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DCL   - TỔNG CHỈ TIÊU: 5.500

 

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

 I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

 

2000

  Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

 

  Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

D510301

A, A1

 

  Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

D510201

A, A1

 

  Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A, A1, V

 

  Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

D580205

A, A1, V

 

  Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, B

 

  Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B

 

  Nông học

D620109

A, A1, B

 

  Kinh doanh thương mại

D340121

A, A1, D1

 

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A, A1, D1, C

 

  Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

 

  Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

 

  Kế toán

D340301

A, A1, D1

 

  Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (Ngữ Văn)

D220101

C, D1

 

  Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại Quốc tế)

D220201

A1, D1

 

  Đông phương học (Đông Nam Á học)

D220213

A1, C, D1

 

 II. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

 

1500

 Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

 

 Tài chính – Ngân hàng

C340201

A, A1, D1

 

 Kế toán

C340301

A, A1, D1

 

 Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

 

 Truyền thông và mạng máy tính

C480102

A, A1, D1

 

 Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

A, A1, V

 

 Công nghệ Kỹ thuật điện tử truyền thông

C510302

A, A1

 

 Công nghệ thực phẩm

C540102

A, A1, B

 

 Tiếng Anh (Chuyên ngành tiếng Anh thương mại Quốc tế)

C220201

A1, D1

 

 Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (Ngữ Văn)

C220101

C, D1

 

 III. VỪA LÀM VỪA HỌC

 

 

1000

 Công nghệ thông tin

 

 

 

 Kế toán

 

 

 

 Anh văn

 

 

 

IV. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

800

 Công nghệ thông tin

 

 

 

 Tài chính – Ngân hàng

 

 

 

 Kế toán

 

 

 

 Quản trị kinh doanh

 

 

 

 V. VĂN BẰNG 2, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

 

200

 Công nghệ thông tin

 

 

 

 Kế toán

 

 

 

 Anh văn

 

 

 

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường Đại học Cửu Long không tổ chức thi tuyển sinh mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của những thí sinh đã thi các Khối A, A1, B, C, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT vào các Trường Đại học trong cả nước để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí của thí sinh

- Điểm trúng tuyển chung theo ngành