Mã tuyển sinh: DCL

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. 

Điện thoại: (0703) 821655, 831155

Website: www.mku.edu.vn

Email : - mekonguniversity@mku.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 2600

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG(*)

 

 

2600

DCL

Quôc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0703 821655; Fax : 0703 657011 Website: http://mku.edu.vn Email:

mekonguniversity@mku.edu.vn

phongtuyensinh@mku.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2100

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng

D510102

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

Công nghệ thực phâm

D540101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

Công nghệ sinh học

D420201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Sinh học

 

Nông học

D620109

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Sinh học

 

Kinh doanh thương mại

D340121

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh

 

 

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

D220101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

Đông phương học

D220213

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

Các ngành đào tạo cao đăng:

 

 

500

 

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Tiếng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Tiếng Anh

 

Công nghệ thực phâm

C540102

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học

 

 

Tiếng Anh

C220201

Toán, Vật lí, Tiêng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

C220101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 


 

- Tuyển sinh trong cả nước;

-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì. Các môn xét tuyên theo từng ngành học đã công bô; ngưỡng điêm xét tuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến dành 60% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này); Xét tuyên dựa vào kết quả học tập THPT (Xét học bạ) (dành 40% chỉ tiêu cho phương thức này).

Chi tiết tham khảo trên Website của trường: http://mku.edu.vn