Mã tuyển sinh: DCL

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. 

Điện thoại: (0703) 821655, 831155

Website: www.mku.edu.vn

Email : - mekonguniversity@mku.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 1.700

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP CỬU LONG(*)

Kí hiệu trường

Mã ngành 

 Khối thi

 Chỉ tiêu

Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ,

Tỉnh Vĩnh Long

ĐT: 0703 821655 - Fax : 0703 657011

Website: www.mku.edu.vn

Email : - mekonguniversity@mku.edu.vn

phongdt@mku.edu.vn

 

 

 DCL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.700

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

1.400

Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1, D1

100

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

D510301

A, A1

70

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

D510201

A, A1

70

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 

D510102

A, A1, V

100

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

 

D580205

A, A1, V

80

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

A, A1, B

100

Công nghệ sinh học

 

D420201

A, A1, B

100

Nông học

 

D620109

A, A1, B

100

Kinh doanh thương mại

 

D340121

A, A1, D1

80

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

A,A1,C,D1

80

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

80

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A, A1, D1

80

Kế toán

 

D340301

A, A1, D1

100

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 

D220101

C, D1

100

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

100

Đông phương học

 

D220213

A1, C, D1

60

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

300

Công nghệ thông tin

 

C480201

A, A1, D1

40

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A, A1, D1

30

Kế toán

 

C340301

A, A1, D1

30

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A, A1, D1

30

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 

C510102

A, A1, V

40

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

A, A1

30

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

A, A1, B

40

Tiếng Anh

 

C220201

D1

30

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 

C220101

C, D1

30

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường Đại học Cửu Long không tổ chức thi tuyển sinh mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 của những thí sinh đã dự thi các khối A, A1, B,C, D1, V theo đề thi 3 chung của Bộ GD&ĐT vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển chung theo ngành

* Năm 2014, Trường Đại học Cửu Long được áp dụng các ưu tiên tuyển sinh qui định trong qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy (xem Website: www.mku.edu.vn)

* Học phí:

- Bậc đại học từ 3.700.000đ đến 4.700.000đ /1HK

- Bậc cao đẳng từ 3.000.000đ đến 3.700.000đ/1HK 

* KTX:

- Năm học 2014-2015 Trường Đại học Cửu  Long có thể tiếp nhận 1.000 chỗ ở cho tân sinh viên.